Books and monographs

L'obra de Francesc Vicent Garcia i l'Acadèmica de Bones Lletres

Autors: Albert Rossich Estragó
Vicent Garcia, rector de Vallfogona, ha estat, des de la fundació de l’Acadèmia dels Desconfiats –germen de la Reial Acadèmia de Bones Lletres–, un tema clau que ha motivat algunes de les seves actuacions més importants, i que han servit tant per justificar la seva activitat com per ponderar els mèrits literaris del poeta barroc. No és cap exageració dir que aquest organisme ha estat associat secularment a la figura de Vicent Garcia. El discurs repassa la relació de l'Acadèmia amb l'obra del Rector des de les primeries del segle XVIII fins a l'actualitat i presenta, al final, una llista completa de les atribucions defintives de poemes de Garcia i una bibliografia completa de la bibliografia d'Albert Rossich.

Oferint flors al sol. Estudi i edició crítica del 'Cicle dels rams' de Francesc Fontanella

Autors: Marc Sogues Marco
Oferint flors al sol presenta un dels quatre cicles de cartes poètiques de Francesc Fontanella (Barcelona 1622 - Perpinyà, 1681). Es tracta d'un conjunt de vint-i-nou composicions en vers i en prosa adreçades a la dona que va inspirar la major part de la lírica amorosa de Fontanella, la rossellonesa Maria Teresa Ham. Foren escrites en l'etapa de maduresa del poeta, en un moment en què tant ell com ella feien vida religiosa. No obstant això, tenen un caràcter marcadament desenfadat i festiu, que es fa palès en les galanteries, bromes, girs inesperats, transformacions, endevinalles i jocs d'enginy que trumfen les composicions. Considerades durant molt de temps entre les més opaques de Fontanella per tenir un cert component de literatura privada, el llibre les fa accessibles i entenedores al lector d'avui a través d'un estudi crític aprofundit i de l'anotació detallada dels textos.

Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l’any 1706

Autors: Marc Sogues Marco
Barcino (2020). Durant el setge borbònic de Barcelona de l’any 1706, es produí una contraofensiva dels barcelonins per recuperar la fortalesa de Montjuïc en la qual les dones de la ciutat tingueren un paper molt destacat. Aquesta participació va ser lloada en una relació en vers que va circular a través un plec solt intitulat "Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l’any 1706", que el present volum recupera en una edició regularitzada, comentada i anotada.

  El poeta mataroní Joan Pujol (s. XVI) o la poesia en el seu context

  Autors: Pep Valsalobre i Eulàlia Miralles
  Joan Pujol (Mataró 1532 – ? d. 1603) és un dels autors clàssics del Renaixement català que, com pocs altres en la nostra història literària, va incorporar el batec de la història del seu temps als versos que va compondre. Autor d’un important aplec de composicions poètiques i d’una obra de teatre inacabada, la seva poesia reflecteix i canta temes cabdals del moment com la difusió, traducció i interpretació de la poesia de l’autor més important de la nostra tradició literària, Ausiàs March, en un context de reafirmació cultural autòctona. En el mateix sentit, poc després de l’esdeveniment històric de la batalla de Lepant, va confegir la primera epopeia peninsular en llengua vulgar dedicada a la victòria contra el Turc, incorporant-hi nombrosos elements de la literatura clàssica i de les novetats renaixentistes; constitueix, a més, el primer poema èpic de la tradició catalana i en destaca la voluntat de posar de relleu la participació dels llinatges del país entre els combatents de l’armada cristiana. El prevere mataroní va estar fortament implicat en el desplegament entusiasta i militant del concili de Trento i va fer-se’n ressò literari mitjançant abundants composicions espirituals i devotes.

  Els poemes de Lepant

  Autors: Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre
  Els poemes de Lepant inclou totes les composicions de Joan Pujol dedicades a cantar i celebrar la victòria naval de les armes cristianes contra l’imperi Otomà en la batalla de Lepant (1571), amb un paper destacat de Barcelona i de les forces catalanes sota el comandament de Joan d’Àustria. D’una banda, el Lepant és el primer poema èpic inspirat per aquest tema en qualsevol llengua romànica, i narra, en tres cants, tant els antecedents de la batalla com l’encontre decisiu. Els turcs s’han apoderat de Famagusta (Xipre), i els venecians demanen socors al papa Pius V i al rei Felip II. Un cop superades les desconfiances entre les potències cristianes, Felip II cedeix el protagonisme al seu germà bord, Joan d’Àustria, perquè encapçali la Santa Lliga. Una nova incursió dels turcs en aigües mediterrànies serà interceptada per l’armada aliada i conduirà a la descomunal batalla de Lepant. En una segona part d’Els poemes de Lepant, Joan Pujol celebra la victòria glossant, en octaves catalanes, els dístics llatins de tres poemes encomiàstics de l’humanista Lluís Joan Vileta, dedicats a la victòria de Joan d’Àustria, al rei Felip II i a la ciutat de Barcelona.[-]

  Dos Panegírics D'andreu Rey D'artieda (1604) I Vicent Garcia (1613) Pronunciats: Edició crítica

  Autors: Albert Rossich
  Dos panegírics d’Andreu Rey d’Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l’Estudi General de Lleida. Edició crítica és una monografia que arrenca en darrer terme de la tesi doctoral –en gran part inèdita– llegida per l’autor l’any 1984, i que va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude i premi extraordinari de doctorat (1985). Aquesta tesi inventariava un bon de nombre de cançoners barrocs, establia un primer catàleg de poesies atribuïdes a Vicent Garcia i a altres poetes barrocs, i editava críticament les obres de Garcia. Ara, amb aquest llibre es refà de cap i de nou l’edició de la composició més ambiciosa d’aquest autor, tenint en compte molts més manuscrits i incorporant una anotació exhaustiva, acompanyada de dos poemes més sobre el mateix tema erròniament atribuïts a Garcia. La investigació es completa amb una proposta d’atribució a Andreu Rey d’Artieda del primer d’aquests dos poemes.

  Fontanella polièdric: Fontanella polièdric : poesia barroca i transmissió:

  Autors: Verònica Zaragoza i Pep Valsalobre
  El poeta i dramaturg Francesc Fontanella (Barcelona, 1622 - Perpinyà, 1681) és, ara com ara, un dels autors més complets i polièdrics de la tradició literària catalana de tots els temps. Ho demostra la seva activitat literària, en vista de la varietat de gèneres tractats i de la diversitat temàtica, però també de la seva implicació política, íntimament lligada amb la seva escriptura, que el situen com un dels escriptors més combatius de la Guerra dels Segadors catalana (1640-1652). El volum que teniu a les mans recull les darreres recerques dutes a terme sobre l’univers poètic fontanellà, que interessaran no només a la comunitat investigadora sinó també als amants de la cultura catalana en general.

  Lucrècia

  Autors: Joan Ramis i Ramis
  Pep Valsalobre i Vicent Melchor (eds.) La tragèdia Lucrècia, composta al 1769, està basada en el relat llegendari del pas de la monarquia a la república romana al 509 aC, que ha tingut un intens i dilatat ressò literari des de l’Antiguitat. Més de dos segles després d’haver estat escrita, Lucrècia ens continua emocionant per la perennitat dels valors que exposa (l’exercici de la virtut, la lluita contra la tirania, els valors republicans). Per aquesta raó i per la seva innegable qualitat literària, aquesta obra de Ramis és un clàssic indiscutible de la literatura catalana de tots els temps.

  Un cançoner català del Renaixement a Roma. Les poesies de Joan Salom, astrònom valencià.

  Autors: Albert Rossich i Pep Valsalobre
  Aquest llibre edita i contextualitza un petit recull de poesies que avui es conserva, sense nom d’autor, dins un manuscrit de la Biblioteca Apostòlica Vaticana. L’anàlisi interna i externa del manuscrit ha permès atribuir-lo amb tota seguretat a Joan Salom (o Salon), un frare franciscà que, a més d’hebraista i astrònom reconegut –va tenir un paper important en la reforma del calendari gregorià–, se’ns revela, doncs, també com a poeta. A les composicions hi ha elogis a alguns contemporanis, algunes peces de caràcter devot i unes quantes poesies adreçades a un amor frustrat envers una monja barcelonina. Més enllà de l’interès que té augmentar la producció literària catalana del Cinc-cents amb uns textos desconeguts, aquest cançoner és important perquè se situa en el moment en què les noves formes poètiques italianes del renaixement s’introdueixen en la poesia catalana.

  O he de morir o he d'amar. Antologia poètica de Francesc Fontanella

  Autors: Pep Valsalobre, Eulàlia Miralles i Albert Rossich
  Si hi ha un autor que desmenteixi la idea que el Barroc correspon a un període de decadència de la literatura catalana, aquest autor és el barceloní Francesc Fontanella (1622-1682/83). Perquè Fontanella va escriure una obra poètica (i dramàtica) que no solament és extensa i refinada, sinó que està a l'altura de la millor literatura europea del seu temps. Aquest fet indiscutible, que els estudis i les descobertes més recents no han fet sinó confirmar, encara no ha estat prou assumit per la mateixa tradició cultural a la qual Fontanella pertany. Per això era tan necessària una antologia que oferís una perspectiva prou àmplia de la seva obra poètica, i que ho fes combinant el rigor filològic i la claredat expositiva en les notes que faciliten al lector general la comprensió dels poemes. O he de morir o he d'amar neix amb la voluntat que arreli definitivament en l'imaginari dels catalans la figura d'un home enamoradís i guerrer, que va participar activament en els fets més decisius de la seva època, fill del Conseller en Cap de la Generalitat durant la Guerra dels Segadors, comandant ell mateix de l'artilleria que es va enfrontar a les tropes de Felip IV, diplomàtic en ambaixades internacionals i, alhora, poeta insigne d'esperit plenament barroc.

  El plurilingüisme en la literatura catalana

  Autors: Albert Rossich i Jordi Cornellà
  El plurilingüisme en la literatura catalana constitueix el primer intent de sintetitzar en una visió de conjunt un fet que es dóna en totes les literatures, però que encara no havia estat mai objecte d’un estudi que n’analitzés tots els aspectes. Hi compareixen, al costat de peces conegudes, obres habitualment desateses pels historiadors de la literatura, els quals, dedicant bona part dels seus esforços a bastir un cànon propi, han cregut que tenien un interès més lingüístic que no pas literari. Més enllà de l’interès teòric que això pot suscitar en la literatura comparada i en el terreny tan poc explorat de les literatures en contacte, aquesta recerca permet redescobrir una gran quantitat de textos oblidats o marginats que destaquen per la seva originalitat i diversitat estilística.

  "Literatura en la Guerra de Treinta Años",

  Autors: Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre
  Sònia Boadas (ed.), Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2012. Recull de treballs amb aportacions de membres de l'equip de recerca UdG sobre poesia política a la Guerra dels Segadors i Francesc Fontanella en el context del Carnaval de 1647.

  Literatura catalana moderna (siglos XVI-XVIII)

  Autors: Albert Rossich i Pep Valsalobre
  Madrid: Síntesis (Letras Universitarias), 2011. Primer volum panoràmic del conjunt de la producció literària de l'edat moderna catalana adreçat a un públic peninsular.

  Panorama crític de la literatura catalana

  Autors: Albert Rossich, August Bover, Eulàlia Miralles, Gabriel Sansano, Pep Valsalobre
  Coordinació de l’obra "Panorama crític de la literatura catalana" (Barcelona, Vicens Vives). Han aparegut tots sis volums (2009-2012). El III, dedicat a la Literatura moderna, ha estat dirigit pel mateix coordinador i hi han participat membres del grup de recerca i col·laboradors (Bover, Miralles, Sansano, Valsalobre).

  Del Cinccents al Setcents: tres-cents anys de literatura catalana

  Autors: Eulàlia Miralles (ed.)
  Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel•la (Philologica. Sèrie Estudis, 2), 2010, 576 pp. Recull d'estudis que aporten un panorama general de la prosa, el teatre i la poesia de la literatura de l'època moderna, amb una visió lliure dels clixés historiogràfics heretats des de la Renaixença i dels reduccionismes tradicionals, que neix amb l'objectiu d'acostar el lector a un període encara mal conegut de la nostra història literària.

  Del tractat dels Pirineus [1659] a l'Europa del segle XXI

  Autors: Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre
  Òscar Jané (ed.), Del tractat dels Pirineus [1659] a l'Europa del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya - Museu d'Història de Catalunya, 2010, 359 p. Inclou els estudis següents dels membres del grup: - Eulàlia Miralles: "Poesia i política de la Guerra dels Segadors", pp. 177-187. - Pep Valsalobre: "L'obra (o la vida) de Francesc Fontanella en l'esquinç de 1652-1659", pp. 281-290.

   Sobre Jeroni Pujades

   Autors: Eulàlia Miralles
   Barcelona: IEC, 2010, 216 pp.

   Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85)

   Autors: Gabriel Sansano i Pep Valsalobre
   Girona: Documenta Universitaria, 2009, 370 pp.

   Diccionari de la Literatura Catalana

   Autors: Pep Valsalobre
   Àlex Broch (dir.), Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008, 1248 pp. La part de literatura catalana moderna ha estat assessorada per Pep Valsalobre i ha comptat amb la col·laboració dels membres del grup de recerca en la redacció de materials.

    Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna

    Autors: Pep Valsalobre i David Prats
    Núm. 7 (2007).

    Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII)

    Autors: Pep Valsalobre i Albert Rossich
    Barcelona: Editorial UOC (Humanitats, 115), 2007, 286 pp.

     Poesia catalana del barroc. Antologia

     Autors: Albert Rossich i Pep Valsalobre
     Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la (Philologica. Sèrie Textos, 1), 2006, 404 pp.

     Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps

     Autors: Pep Valsalobre i Gabriel Sansano
     Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel•la (Philologica: Sèrie Estudis, 1), 2006, 356 pp.

      Joan Ramis i Ramis, "Arminda"

      Autors: Vicent de Melchor i Pep Valsalobre
      Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la (Philologica. Sèrie Textos, 2), 2006, 128 pp. [edició crítica]

       Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna

       Autors: Pep Valsalobre i David Prats
       Núm. 6 (2005).