Llibres i monografies

Un cançoner català del Renaixement a Roma. Les poesia de Joan Salom, astrònom valencià.

Autors: Albert Rossich i Pep Valsalobre
Aquest llibre edita i contextualitza un petit recull de poesies que avui es conserva, sense nom d’autor, dins un manuscrit de la Biblioteca Apostòlica Vaticana. L’anàlisi interna i externa del manuscrit ha permès atribuir-lo amb tota seguretat a Joan Salom (o Salon), un frare franciscà que, a més d’hebraista i astrònom reconegut –va tenir un paper important en la reforma del calendari gregorià–, se’ns revela, doncs, també com a poeta. A les composicions hi ha elogis a alguns contemporanis, algunes peces de caràcter devot i unes quantes poesies adreçades a un amor frustrat envers una monja barcelonina. Més enllà de l’interès que té augmentar la producció literària catalana del Cinc-cents amb uns textos desconeguts, aquest cançoner és important perquè se situa en el moment en què les noves formes poètiques italianes del renaixement s’introdueixen en la poesia catalana.

O he de morir o he d'amar. Antologia poètica de Francesc Fontanella

Autors: Pep Valsalobre, Eulàlia Miralles i Albert Rossich
Si hi ha un autor que desmenteixi la idea que el Barroc correspon a un període de decadència de la literatura catalana, aquest autor és el barceloní Francesc Fontanella (1622-1682/83). Perquè Fontanella va escriure una obra poètica (i dramàtica) que no solament és extensa i refinada, sinó que està a l'altura de la millor literatura europea del seu temps. Aquest fet indiscutible, que els estudis i les descobertes més recents no han fet sinó confirmar, encara no ha estat prou assumit per la mateixa tradició cultural a la qual Fontanella pertany. Per això era tan necessària una antologia que oferís una perspectiva prou àmplia de la seva obra poètica, i que ho fes combinant el rigor filològic i la claredat expositiva en les notes que faciliten al lector general la comprensió dels poemes. O he de morir o he d'amar neix amb la voluntat que arreli definitivament en l'imaginari dels catalans la figura d'un home enamoradís i guerrer, que va participar activament en els fets més decisius de la seva època, fill del Conseller en Cap de la Generalitat durant la Guerra dels Segadors, comandant ell mateix de l'artilleria que es va enfrontar a les tropes de Felip IV, diplomàtic en ambaixades internacionals i, alhora, poeta insigne d'esperit plenament barroc.

El plurilingüisme en la literatura catalana

Autors: Albert Rossich i Jordi Cornellà
El plurilingüisme en la literatura catalana constitueix el primer intent de sintetitzar en una visió de conjunt un fet que es dóna en totes les literatures, però que encara no havia estat mai objecte d’un estudi que n’analitzés tots els aspectes. Hi compareixen, al costat de peces conegudes, obres habitualment desateses pels historiadors de la literatura, els quals, dedicant bona part dels seus esforços a bastir un cànon propi, han cregut que tenien un interès més lingüístic que no pas literari. Més enllà de l’interès teòric que això pot suscitar en la literatura comparada i en el terreny tan poc explorat de les literatures en contacte, aquesta recerca permet redescobrir una gran quantitat de textos oblidats o marginats que destaquen per la seva originalitat i diversitat estilística.

"Literatura en la Guerra de Treinta Años",

Autors: Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre
Sònia Boadas (ed.), Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2012. Recull de treballs amb aportacions de membres de l'equip de recerca UdG sobre poesia política a la Guerra dels Segadors i Francesc Fontanella en el context del Carnaval de 1647.

Literatura catalana moderna (siglos XVI-XVIII)

Autors: Albert Rossich i Pep Valsalobre
Madrid: Síntesis (Letras Universitarias), 2011. Primer volum panoràmic del conjunt de la producció literària de l'edat moderna catalana adreçat a un públic peninsular.

Panorama crític de la literatura catalana

Autors: Albert Rossich, August Bover, Eulàlia Miralles, Gabriel Sansano, Pep Valsalobre
Coordinació de l’obra "Panorama crític de la literatura catalana" (Barcelona, Vicens Vives). Han aparegut tots sis volums (2009-2012). El III, dedicat a la Literatura moderna, ha estat dirigit pel mateix coordinador i hi han participat membres del grup de recerca i col·laboradors (Bover, Miralles, Sansano, Valsalobre).

Del Cinccents al Setcents: tres-cents anys de literatura catalana

Autors: Montserrat Bonaventura, Mireia Campabadal, Eulàlia Miralles, Albert Rossich, Gabriel Sansano i Pep Valsalobre
Eulàlia Miralles (ed.), Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel•la (Philologica. Sèrie Estudis, 2), 2010, 576 pp. Volum que aplega estudis importants de membres del grup de recerca que ofereixen una panoràmica de la literatura catalana moderna.

  Del tractat dels Pirineus [1659] a l'Europa del segle XXI

  Autors: Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre
  Òscar Jané (ed.), Del tractat dels Pirineus [1659] a l'Europa del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya - Museu d'Història de Catalunya, 2010, 359 p. Inclou els estudis següents dels membres del grup: - Eulàlia Miralles: "Poesia i política de la Guerra dels Segadors", pp. 177-187. - Pep Valsalobre: "L'obra (o la vida) de Francesc Fontanella en l'esquinç de 1652-1659", pp. 281-290.

   Sobre Jeroni Pujades

   Autors: Eulàlia Miralles
   Barcelona: IEC, 2010, 216 pp.

   Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85)

   Autors: Gabriel Sansano i Pep Valsalobre
   Girona: Documenta Universitaria, 2009, 370 pp.

   Diccionari de la Literatura Catalana

   Autors: Pep Valsalobre
   Àlex Broch (dir.), Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008, 1248 pp. La part de literatura catalana moderna ha estat assessorada per Pep Valsalobre i ha comptat amb la col·laboració dels membres del grup de recerca en la redacció de materials.

    Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna

    Autors: Pep Valsalobre i David Prats
    Núm. 7 (2007).

    Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII)

    Autors: Pep Valsalobre i Albert Rossich
    Barcelona: Editorial UOC (Humanitats, 115), 2007, 286 pp.

     Poesia catalana del barroc. Antologia

     Autors: Albert Rossich i Pep Valsalobre
     Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la (Philologica. Sèrie Textos, 1), 2006, 404 pp.

      Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps

      Autors: Pep Valsalobre i Gabriel Sansano
      Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel•la (Philologica: Sèrie Estudis, 1), 2006, 356 pp.

       Joan Ramis i Ramis, "Arminda"

       Autors: Vicent de Melchor i Pep Valsalobre
       Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la (Philologica. Sèrie Textos, 2), 2006, 128 pp. [edició crítica]

        Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna

        Autors: Pep Valsalobre i David Prats
        Núm. 6 (2005).