Research projects

Francesc Fontanella i la melangia amorosa: edició crítica dels poemes d’absència dedicats a Gileta

Treball Final de Màster, 2013.
Authors: Marta Castaño
Director: Pep Valsalobre

"Oïu senyores devotes…": edició crítica de les epístoles literàries de Francesc Fontanella a les monges dels convents dels Àngels i de Jerusalem

Treball Final de Màster, 2013.
Authors: Marc Sogues
Director: Pep Valsalobre

Les 'Sentències catòliques del diví poeta Dant' (1545) d'en Jaume Ferrer de Blanes. Edició crítica del text.

Treball Final de màster, 2012.
Authors: Josep Llorenç i Blat
Director: Pep Valsalobre

"Rahó de l'Esperit y de què ha passat en lo interior de la Sra. Teresa Mir i March, natural de la Vila d'Olot ". Edició crítica del text

Treball de recerca de doctorat. 2012.
Authors: Anna Garcia Busquets
Director: Pep Valsalobre

"L’Oració panegírica a Felip de Berga", de Francesc Vicent Garcia

Treball de Recerca de màster. 2010.
Authors: Jordi Nierga
Director: Albert Rossich

«Posà-la per ser humil en la muntanya més alta...»: La literatura femenina a l’edat moderna a Catalunya i a les illes Balears

Treball de Recerca de màster. 2010.
Authors: Verònica Zaragoza Gómez
Director: Pep Valsalobre

"La viuda astuta". Traducció de Vicenç Albertí

Treball de Recerca de màster. 2007.
Authors: Rosa Bertran
Director: Albert Rossich

Estudi i edició de "Lo Nou Testament" de Josep Melcior Prat

Treball de Recerca de Doctorat. 2006
Authors: Antoni Coll Casals
Director: Albert Rossich

La literatura emblemàtica a Catalunya

Treball de Recerca de Doctorat. 2006.
Authors: Montserrat Bonaventura Ivars
Director: Pep Valsalobre

"Viatge de Pere Porter a l’Infern"

Treball de Recerca de Doctorat. 2005.
Authors: Olga Muñoz Tubert
Director: Pep Valsalobre

Obra catalana de Joan Guiu i Miralpeix.

Treball de Recerca de Doctorat. 2003.
Authors: David Prats
Director: Albert Rossich

"La Musa Vigatana" de Marià Torrent i Vinyes

Treball de Recerca de Doctorat. 2001.
Authors: Roger Vilà Padró
Director: Albert Rossich

Estudi i edició de l’obra catalana de Pau Puig

Treball de Recerca de Doctorat. 1997.
Authors: Maria Rosa Serra
Director: Albert Rossich

Joan Pujol i la lírica amorosa ausiasmarquista al segle XVI

Treball de Recerca de Doctorat. 1995.
Authors: Pep Balsalobre
Director: Albert Rossich

El Matalàs de tota llana, obra poètica de Josep Blanc

Treball de Recerca de Doctorat. 1994.
Authors: Lídia Ayats
Director: Albert Rossich

Antoni Massaners: poesies

Treball de Recerca de Doctorat. 1988.
Authors: Maria Pena Casals
Director: Albert Rossich

Estudi sobre la traducció medieval

Treball de Recerca de Doctorat. 1985.
Authors: Santi Puig i Pla
Director: Albert Rossich