Miralles, Eulàlia

Miralles, Eulàlia

(Barcelona, 1971). Professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València des de 2011. Ha estat professora i investigadora a les universitats de Barcelona (1996-2002), Girona (2002-2004, 2006-2007), Córdoba (2008), Autònoma de Barcelona (2008-2010) i Oberta de Catalunya (2006-2011), i invitada a la University of Nottingham (2009). És membre investigador de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG i de l’Aula Carles Riba de la UB. S’ha especialitzat en l’estudi de la cultura literària de l’edat moderna, amb preferència per la prosa de no ficció. Participa regularment en congressos, nacionals i internacionals, i ha publicat cap a cinquanta articles especialitzats. És autora de diversos llibres (“Sobre Jeroni Pujades”, 2010; ed. crítica d’Antoni Viladamor, “Història general de Catalunya”, 2007, 2 vol.; “La Corónica universal del principado de Cataluña de Jeroni Pujades a l’Acadèmia de Barcelona (1700-1832)”, 2003; “Repertori de manuscrits catalans (1474-1620)”, amb E. Duran et al., 1998-2008, 5 vol.) i ha editat i coordinat diversos volums miscel·lanis (“Del Cinccents al Setcents. Tres-cents anys de literatura catalana”; “L’idil·li als segles XIX i XX. Literatura, música i arts plàstiques”, “Formes modernes de l’èpica (del segle XVI al segle XX)”, “El cardenal Margarit i l’Europa quatrecentista”, “Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània”, “El (re)descobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran” i “La Barcelona ideal i la Barcelona real en la cultura literària de l’Edat Moderna”). Coordina el programa de recerca Corpus textual de la Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans i el projecte La transmissió literària catalana de la Institució de les Lletres Catalanes. [actualitzat novembre 2011]