Garcia Busquets, Anna

Celebracions públiques siscentistes: els emblemes de Francesc Fontanella

Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (2018 [2015-2016]), p. 337-352.
Author: Garcia Busquets, Anna

«A primera sang: batalles nupcials en la Catalunya barroca. Els epitalamis de Francesc Fontanella»

SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, núm. 10, p. 229-256, 2017b.
Author: Garcia Busquets, Anna

«Els poemes laudatoris de Francesc Fontanella als liminars d’obres d’altres autors»

dins A: M. Pérez Saldanya; R. Roca i Ricart (ed.). Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015, p. 71-83, 2017.
Author: Garcia Busquets, Anna

El setge de Barcelona (1651-1652) i el poeta-artiller Francesc Fontanella»,

«QuadRi» Quaderni di RiCOGNIZIONI Linguaggi del metareale nella cultura catalana, vol. III, p. 109-130, 2016.
Author: Garcia Busquets, Anna

"Rahó de l'esperit" (1709-1714) de Teresa Mir i March. L'autobiografia espiritual d'una laica. Edició crítica

Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2013.
Author: Garcia Busquets, Anna