En curs

Repertori de textos dramàtics en llengua catalana, dels orígens a 1865

Autors: Albert Rossich i Eulàlia Miralles
Inventari de tots els testimonis, manuscrits i impresos, que ens han transmès obres de teatre català o bilingüe abans de Serafí Pitarra / Frederic Soler, autor que representa l'inici del teatre contemporani. El treball serà publicat per l'Institut del Teatre (Barcelona) l'any del centenari d'aquesta institució (2013). Albert Rossich és membre del comitè científic i el comitè organitzador del Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC) d'aquesta institució.

  Edició crítica de l’obra poètica completa de Francesc Fontanella

  Autors: Pep Valsalobre, Albert Rossich, Eulàlia Miralles, August Bover, Kenneth Brown, Giuseppe Grilli, Conxita Domènec, Narcís Figueras, Joan Peytaví, Verònica Zaragoza, Marta Castaño, Marc Sogues i Anna Garcia..
  Realització del grup de recerca en el marc d'un projecte de recerca finançat: edició crítica de l'obra poètica completa de Francesc Fontanella, anotada i amb consideració de tots els testimonis manuscrits. Amb estudis complementaris sobre l'obra fontanellesca i la seva biografia. Període 2013-2015

   Interseccions entre la literatura catalana moderna i la literatura italiana

   Autors: Pep Valsalobre, Albert Rossich, Eulàlia Miralles, Verònica Zaragoza
   Aprofundir en la línia de l'estudi de les relacions entre la literatura catalana moderna i la italiana, en l'àmbit de la espiritualitat del s. XVI, de la poesia culta del XVII, del teatre del XVIII, etc. Participació en congressos d'àmbit italià i europeu per difondre les recerques i resultats.

    Edició i estudi de textos espirituals de la primera meitat del Cinccents

    Autors: Pep Valsalobre, Albert Rossich, Eulàlia Miralles, Verònica Zaragoza
    En col·laboració amb altres grups de recerca hispànics i europeus, es tracta d'editar i analitzar una sèrie de textos catalanovalencians de final del Quatrecents i la primera meitat del Cinccents que mostren la interrelació europea i l'adaptació dels nous corrents espirituals imperants a Europa en el domini lingüístic català i la seva difusió exterior.

     Xarxa Transpirinenca per a l’estudi dels ego-documents a l’època Moderna

     Autors: Eulàlia Miralles, Albert Rossich i Pep Valsalobre
     Col·laboració a la "Xarxa Transpirinenca per a l’estudi dels ego-documents a l’època Moderna”, constituït pel Grup de Recerca Manuscrits (UAB) / Instituto de Estudios Altoaragoneses / FRAMESPA-UMR 5136 (Université de Toulouse-Le Mirail).

      Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna

      Autors: Pep Valsalobre i Verònica Zaragoza
      Versió en línia. Actualització permanent.

      NISE

      Autors: Pep Valsalobre i Albert Rossich
      Base de dades en línia de la poesia barroca catalana en cançoners manuscrits (Resultat del Projecte de recerca HUM2006-08326/FILO i continuïtat posterior).

      Història de la literatura catalana moderna

      Autors: Albert Rossich i Pep Valsalobre
      Preparació d'un complet i actualitzat manual universitari sobre la literatura catalana moderna amb la incorporació de les darreres investigacions i aportacions.

       Edició crítica de l'obra completa de Joan Pujol

       Autors: Pep Valsalobre i Eulàlia Miralles