Torna a la pàgina d'Autors

Gaspar Molera


    Pronostich per lany Mill.D.XXXIII : e durara en part fins çerca del any M.D.XXXVI / compost per lo Reverent mestre Gaspar. G. Molera
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital de l'edició de Barcelona : per Carles Amorós, 20 febrer 1533.