Llorenç i Blat, Josep

Jaume Ferrer de Blanes, escriptor, viatger i mercader (XVI)

"Revista de Girona", 279 (juliol-agost 2013), 56-59.
Autor: Llorenç i Blat, Josep

Les "Sentències catòliques del diví poeta Dant florentí" (1545). Edició crítica del text

Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2012.
Autor: Llorenç i Blat, Josep