Becarios

Becària predoctoral BR- 401 de la UdG, conv. 2014. Va presentar el Treball de Màster "Francesc Fontanella i la melangia amorosa: edició crítica dels poemes d’absència dedicats a Gileta". Facultat de Lletres de la Universitat de Gurina (Departament de Filologia i Comunicació), defensat e setembre del 2012 davant d'un tribunal format per Albert Rossich, Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre

Becari predoctoral FPU des de setembre 2014. Va presentar el Treball de Màster "«Oïu, senyores devotes...»:. Edició crítica de les epístoles literàries de Francesc Fontanella a les monges dels convents dels Àngels i de Jerusalem". Facultat de Lletres de la Universitat de Gurina (Departament de Filologia i Comunicació), defensat el setembre de 2012 davant d'un tribunal format per Albert Rossich, Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre.

Becaria predoctoral (BR 10/07) de la UdG, conv. 2010. Presentó el Trabajo de Máster "«Posà-la per ser humil en la muntanya més alta...»: La literatura femenina a l’edat moderna a Catalunya i a les illes Balears" en la Universitat de Girona, Facultad de Letras (Departamento de Filología y Comunicación), defensado el 29 de septiembre del 2010 ante el tribunal formado por Elisa Varela, Eulàlia Miralles y Pep Valsalobre, que la calificaron con la nota máxima, 10, por unanimidad.
Ros Barnadas, Nadina
Becaria predoctoral FPI del Ministerio de Ciencia de la convocatoria 2003 del 1/05/2004 al 1/02/2005.
Becaria postdoctoral del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (juliol 2002-octubre 2004), bajo la dirección de Albert Rossich, con el proyecto "Estudio y catalogación de los Flosculi de Jeroni Pujades".
Bonaventura Ivars, Montserrat
Becaria predoctoral (BR 03/17) de la UdG, conv. 2003. Presentó el Trabajo de Investigación "La literatura emblemàtica a Catalunya" a la Universidad de Gerona, Facultad de Letras (Departamento de Filología i Filosofia), en la convocatoria de 14 de julio del 2006 ante el tribunal DEA que la cualificó de excelente por unanimidad (10).
Muñoz Tubert, Olga
Becaria predoctoral (2003FI 00897) del DURSI de la Generalitat de Catalunya conv. 2002. Presentó el Trabajo de Investigación «Viatge de Pere Porter a l’Infern» (s. XVII): edició crítica i estudi» en la Universitat de Girona, Facultad de Letras (Departamento de Filología y Filosofía), en la convocatoria de 14 de octubre de 2005 ante el tribunal DEA que la cualificó de excelente por unanimidad.
Coll Casals, Antoni
Becario predoctoral BR de la convocatoria 2002 del 1/02/2003 al 31/01/2007. Presentó el Trabajo de Investigación de Doctorado "Estudi i edició de "Lo Nou Testament" de Josep Melcior Prat", 2006.
Ayats Pedragosa, Lídia
Becaria predoctoral Generalitat de Catalunya. Conv. 1994. Presentó el Trabajo de Investigación de Doctorado "El Matalàs de tota llana, obra poètica de Josep Blanc", 1994.
Prats Vidal, David
Becario predoctoral (BD98/996) UdG. Conv. 1999. Presentó el Trabajo de Investigación de Doctorado "Obra catalana de Joan Guiu i Miralpeix", 2003.