Brown, Kenneth

Brown, Kenneth

(Philadelphia 1949). És Full Professor (equivalent a catedràtic) de Filologia Hispànica a la Universitat de Calgary, prov. Alberta, Canadà. Les seves recerques comprenen l'estudi de la literatura espanyola de l'edat mitjana fins el Segle d'Or, la literatura catalana del barroc i rococó, i la literatura del sefardites del nord d´Europa durant els segles XVI-XVIII. Les seves publicacions més importants sobre el barroc català són un volum dedicat a la vida i obra de Joan de Gualbes i Copons (Montserrat 1995), l'edició del Poema Anafòric de Francesc Tegell (Montserrat 1991), i una edició crítica del ¨Vexamen¨ d´acadèmia de Francesc Fontanella (Llengua i Literatura 1988). Ha estat becari de la Fundació Fulbright en dues ocasions, de la Netherlands Institute for Advanced Study, del Ministeri d'Educació i Ciència de l´Estat Espanyol, i de la Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. L´abril de 2013 ha rebut una borsa d´investigació per a cinc anys del govern del Canadà per tal de dur a terme un projecte de conservació i propagació de 60 manuscrits catalans de l´època moderna que havia localitzat a la Hispanic Society of America, a Nova York. El 2008 va ser escollit per fer la presentació formal de la Diada al Saló del Consell de Cent de Barcelona.