Rossich, Albert

Una representació a Madrid de les obres dramàtiques de Francesc Fontanella (1738)

"Rassegna Iberistica", 46 (119) (2023), 95-116. DOI: 10.30687/Ri/2037-6588/2023/01/006
Autor: Rossich, Albert; Valsalobre, Pep

Reconstrucció del cançoner "Curiositat Catalana" (Final del s. XVII)

Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 11 (2022), pp. 235-263 DOI 10.14198/rcim.2022.11.06 ISSN: 2254-7444
Autor: Rossich, Albert

Dos panegírics d’Andreu Rey d’Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l’Estudi General de Lleida. Edició crítica

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2019.
Autor: Rossich, Albert

Un poema visual falsament atribuït a Francesc Vicent Garcia (1614)

"eHumanista/IVITRA", 14 (2018), 187-200.
Autor: Rossich, Albert

El Llibre de cançons, un cançoner cinccentista desconegut

"Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos", núm. 6 (2017), p. 115-243.
Autor: Rossich, Albert

Un pròleg desconegut de Francesc Fontanella (XVII)

"Els Marges", 102 (hivern de 2014), pp. 90-102
Autor: Rossich, Albert; Miralles, Eulàlia

Un nou cançoner barroc

"eHumanista/IVITRA", 3 (2013), 122-142.
Autor: Rossich, Albert

El model ortològic del català modern

dins Antoni Ferrando i Miquel Nicolàs ed., "La configuració social de la norma lingüística a l’Europa llatina", Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2006, ps. 125-153.
Autor: Rossich, Albert

Ès valid avui el concepte de decadència de la cultura catalana a l'època moderna? Es pot identificar decadència amb castellanització

Manuscrits: Revista d'història moderna, núm. 15, 1997, p. 127-134
Autor: Rossich, Albert

Les faules mitològiques burlesques als segles XVII i XVIII

dins R. Friedlein i S. Neumeister (ed.); Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004, 113-141
Autor: Rossich, Albert

Intertextos: sobre les fonts i els motius literaris de Lo desengany de Fontanella

Caplletra. Revista internacional de filologia, 52 (primavera 2012), p. 207-228
Autor: Rossich, Albert

L’ortoèpia catalana segons Milà (XVI)

dins Jordi Solé i Bordes i Sílvia Amigó (ed.), "Actes del simposi Manuel Milà i Fontanals", [Vilafranca del Penedès], Institut d’Estudis Penedesencs, 2011, 120-135.
Autor: Rossich, Albert

Comienzos del comic en España (XVI)

dins "Cultura|s" [suplement de La Vanguardia], núm. 426 (18-VIII-2010), p. 10.
Autor: Rossich, Albert

Els dos registres lingüístics de la poesia de Verdaguer (XVII)

dins "Anuari Verdaguer", 14 (2006), ps. 111-129
Autor: Rossich, Albert

El teatre barroc (segle xvii) (XVII)

dins A. Rossich, A. Serrà, P. Valsalobre i D. Prats, ed., "El teatre català dels orígens al segle XVIII", Kassel, Reichenberger, 2001, 57-79.
Autor: Rossich, Albert

El nom de les lletres (XVII)

dins "Caplletra", 27 (tardor 1999), 65-86.
Autor: Rossich, Albert

Decadència i Renaixença: una visió programàtica de la literatura catalana. La literatura del XVI i del XVII vista des de la Renaixença

dins "Actes del Col·loqui internacional sobre la Renaixença". Barcelona: Curial, 1994, ps. 33-50.
Autor: Rossich, Albert

La poesia eròtica del Barroc (XVII)

dins "Caplletra", 2 (primavera 1987), 89-99.
Autor: Rossich, Albert