Figueras, Narcís

Les memòries personals: entre la història i la literatura

"Plecs d’història local", 142 (2011), pp. 2-4.
Autor: Figueras, Narcís; Miralles, Eulàlia

Confluències literàries en el Viatge de Pere Porter a l’infern (XVII)

dins "Quaderns de la Selva" [=Estudis en honor de J.M. Pons i Guri], 12 (2000), 91-102.
Autor: Valsalobre, Pep; Figueras, Narcís