Mortreux, Sara

Mortreux, Sara

Sara Mortreux (Mollet del Vallès 1994) Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de Literatura (2016) i becària dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (curs 2016-2017), el 2016 va defensar el treball de fi de grau «Tractament de la mort en la lírica catalana del barroc». Docent de llengua i literatura catalanes a l’educació secundària i investigadora de l’equip internacional NISE, actualment prepara una tesi doctoral sobre l'estudi i edició crítica de la poesia religiosa de Francesc Fontanella, dirigida per Pep Valsalobre, que s'insereix en el projecte d’investigació finançat pel MINECO «Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica» (2016-2018)També col·labora en el projecte Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna. [Actualitzat: desembre 2018]