Congresses, Conferences, etc.
Participant/s: Mortreux, Sara
Personatges i escenaris de la tradició veterotestamentària en la poesia de Francesc Fontanella.
XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Participant type: Comunicació
Organization: AILLC-Universitat de Bucarest, Bucarest, 2-6 juliol 2018.