Gras, Mercè

Del text de Teresa a la seva imatge. A propòsit d’una desconeguda vida gràfica de la beata Teresa de Jesús. L’Effigies de Jean Leclerc (c.1614)

"eHumanista/IVITRA", 14 (2018), 201-222.
Author: Gras, Mercè