Peytaví, Joan

Peytaví, Joan

(Perpinyà, 1968). Llicenciat en història (1988) i màster per la universitat de Montpeller III- Paul Valéry (1990). DEA d’estudis catalans per la universitat de Perpinyà (1992) i doctor a la mateixa universitat l’any 2002 amb la tesi Antroponímia, poblament i immigració a la Catalunya moderna, De la identitat patronímica als Comtats catalans (s. XVI-XVIII), dirigida pels doctors Jordi Costa i Ramon Sala. Director adjunt de l'Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà i professor en aquesta mateixa univeritat. Ha dedicat la seva activitat investigadora als estudis sobre la família, la demografia històrica, la toponímia i l’antroponímia, l’edició filològica de textos, la dialectologia i la sociolingüística, especialment en l'àmbit de la Catalunya del Nord. Col·labora amb la Secció Filològica i amb l’Oficina d’Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans.