Garcia Busquets, Anna

Garcia Busquets, Anna

(Figueres, 1972). És llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de Literatura (1995), Màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE (1998) i Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats per la Universitat de Girona (2013) amb el treball publicat «Rahó de l'esperit (1709-1714) de Teresa Mir i March, l'autobiografia espiritual d'una laica. Edició crítica». Des del 2012 és membre del grup UdG de literatura moderna i investigadora de l’equip internacional NISE. Actualment prepara una tesi doctoral sobre l’estudi i l’edició crítica de la poesia civil i moral de Francesc Fontanella, dirigida per Pep Valsalobre, que s'insereix en els projectes d’investigació finançats pel MINECO «Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1283/1685) (2013-2015). Edición crítica» i «Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica» (2016-2018). Ha publicat l’estudi «Notícia d'una mística catalana de principi del segle XVIII: Teresa Mir i March i la seva autobiografia espiritual Rahó de l'esperit» a la Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna Scripta (juny 2013) i ha presentat les comunicacions «Els poemes laudatoris de Francesc Fontanella als liminars d’obres d’altres autors» (XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. AILLC, València) i «El setge de Barcelona (1651-1652) i el poeta-artiller Francesc Fontanella» (XI Congresso Inernazionale dell'AISC. Torino) durant el 2015, així com «A primera sang: batalles nupcials en la Catalunya barroca» (LXII Anglo-Catalan Society Annual Conference. University of Leeds) al 2016. [actualitzat desembre 2016]