Castaño Trias, Marta

Castaño Trias, Marta

(Girona, 1989) És llicenciada en Filologia Catalana (2012) i en Filologia Hispànica (2013) per la Universitat de Girona. Des del 2010 és becària del grup de Literatura catalana moderna de l'ILCC i, juntament amb Pep Valsalobre, coordina l'actualització de la base de dades de literatura catalana medieval i moderna Qüern. El 2013 va presentar el treball "Francesc Fontanella i la melangia amorosa: edició crítica dels poemes d’absència dedicats a Gileta" com a final del Màster de Iniciació a la Recerca en Humanitats, i l'any següent va cursar el Màster de formació del professorat (2014), també a la UdG. Des de desembre de 2014 és becària BR al Departament de Filologia i Comunicació de la UdG i prepara una tesi doctoral sobre l'estudi i edició crítica de les giletes de Francesc Fontanella, dirigida per Pep Valsalobre. Ha participat en el projecte d’investigació finançat pel Mineco “Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1683/1685) (2013-2016). Edición crítica" i actualment participa en la seva continuació, "Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica" (2016-2019). Durant el 2015 ha presentat la comunicació “«Ninguna fou tan amada»: la poesia amorosa de Francesc Fontanella a Gileta” per l’AILCC a València i ha format part del comitè organitzador de les I Jornades Predoctorals en Humanitats de la UdG; actualment treballa en l’edició de les Actes d’aquestes jornades com a membre del comitè editorial. [actualitzat febrer 2016]