Zaragoza, Verònica

Zaragoza, Verònica

(Ondara, 1986). Verònica Zaragoza Gómez és investigadora postdoctoral de la UNED, adscrita al projecte BIESES - Bibliografía de escritoras españolas / Bibliography of Spanish Women Writers. És doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Girona (2016) i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València (2009). Des del maig de 2010 forma part del grup de recerca de NISE. Literatura Catalana Moderna de la Universitat de Girona, amb el qual ha participat en diversos projectes de recerca. També és investigadora col·laboradora del centre CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (Universidade do Porto).

Al setembre de 2010, va presentar el treball de màster: «Posà-la per ser humil en la muntanya més alta...»: La literatura femenina a l’edat moderna a Catalunya i a les Illes Balears i, recentment, ha finalitzat el doctorat amb la tesi doctoral: “«En vers vull desafiar...». La poesia femenina a l'àmbit català (segles XVI-XVIII). Edició crítica”, dirigida pel professor Pep Valsalobre, la qual ha rebut el Premi Extraordinari de Doctorat. La seva tesi està centrada fonamentalment en la catalogació i documentació de les autores de poesia a l'àrea lingüística catalana durant els segles XVI-XVIII i l'edició de l'obra poètica, amb independència de la llengua literària. 

Tot i que està interessada en diferents aspectes de la cultura literària dels segles XVI-XVIII, la línia principal de la seva recerca és l’estudi de l'escriptura de dones de l’edat moderna als territoris de parla catalana, amb atenció als aspectes de l'alfabetització femenina, el mecenatge femení, la representació literària i social de la cultura femenina... Per fer-ho, s'ha dedicat a rastrejar els arxius i biblioteques més importants del territori, en busca de testimonis de dones creadores, i ha donat a conèixer els resultats de la seva recerca a través de la participació en nombrosos congressos i seminaris, i la publicació de més d'una trentena d'articles en volums col·lectius i revistes especialitzades. Ha treballat en el projecte de conversió en línia de Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna i actualment també participa del projecte Corpus Textual de la Catalunya del Nord (Institut d'Estudis Catalans). 

És coeditora del volum monogràfic Fontanella polièdric. Poesia barroca i transmissió Barcelona: IEC, 2019) i ha dirigit els dossiers "Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'edat moderna" (Butlletí de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona (2013-2014) amb M. Sogues) i “L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII)” (Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture (2013). Ha realitzat una estada predoctoral a l'Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mèxic (2014).

Ha estat guardonada amb la 'Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner' (Premis Sant Jordi, abril 2016) de l'Institut d'Estudis Catalans, pel projecte "La literatura femenina dels segles XVI-XVIII: catàleg d’autores i obres del domini lingüístic català". 

Ha estat professora associada a la Universitat de València i professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya. [actualitzat febrer 2019].