Becaris

Becària predoctoral BR- 401 de la UdG, conv. 2014. Va presentar el Treball de Màster "Francesc Fontanella i la melangia amorosa: edició crítica dels poemes d’absència dedicats a Gileta". Facultat de Lletres de la Universitat de Gurina (Departament de Filologia i Comunicació), defensat e setembre del 2012 davant d'un tribunal format per Albert Rossich, Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre

Becari predoctoral FPU des de setembre 2014. Va presentar el Treball de Màster "«Oïu, senyores devotes...»:. Edició crítica de les epístoles literàries de Francesc Fontanella a les monges dels convents dels Àngels i de Jerusalem". Facultat de Lletres de la Universitat de Gurina (Departament de Filologia i Comunicació), defensat el setembre de 2012 davant d'un tribunal format per Albert Rossich, Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre.

Becària predoctoral (BR 10/07) de la UdG, conv. 2010. Va presentar el Treball de Màster "«Posà-la per ser humil en la muntanya més alta...»: La literatura femenina a l’edat moderna a Catalunya i a les Illes Balears" a la Universitat de Girona, Facultat de Lletres (Departament de Filologia i Comunicació), defensat el 29 de setembre del 2010 davant d'un tribunal format por Elisa Varela, Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre, que li van donar, per unaninimitat, la màxima nota.
Ros Barnadas, Nadina
Becària predoctoral FPI del Ministeri de Ciència de la convocatòria 2003 de l'1/05/2004 a l'1/02/2005.
Becària postdoctoral del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (juliol 2002-octubre 2004), sota la direcció d'Albert Rossich, amb el projecte "Estudio y catalogación de los Flosculi de Jeroni Pujades".
Bonaventura Ivars, Montserrat
Becària predoctoral (BR 03/17) de la UdG, conv. 2003. Va presentar el Treball de Recerca "La literatura emblemàtica a Catalunya" a la Universitat de Girona, Facultat de Lletres (Departament de Filologia i Filosofia), en la convocatòria de 14 de juliol del 2006 davant del tribunal DEA que la va qualificar d’excel·lent per unanimitat (10).
Muñoz Tubert, Olga
Becària predoctoral (2003FI 00897) del DURSI de la Generalitat de Catalunya conv. 2002. Va presentar el Treball de Recerca «Viatge de Pere Porter a l’Infern» (s. XVII): edició crítica i estudi» a la Universitat de Girona, Facultat de Lletres (Departament de Filologia i Filosofia) en la convocatòria de 14 d’octubre de 2005 davant del tribunal DEA que la va qualificar d’excel·lent per unanimitat.
Coll Casals, Antoni
Becari predoctoral BR de la convocatòria 2002 de l'1/02/2003 al 31/01/2007. Va presentar el Treball de Recerca de Doctorat "Estudi i edició de "Lo Nou Testament" de Josep Melcior Prat", 2006.
Ayats Pedragosa, Lídia
Becària predoctoral Generalitat de Catalunya. Conv. 1994. Va presentar el Treball de Recerca de Doctorat "El Matalàs de tota llana, obra poètica de Josep Blanc", 1994.
Prats Vidal, David
Becari predoctoral (BD98/996) UdG. Conv. 1999. Va presentar el Treball de Recerca de Doctorat "Obra catalana de Joan Guiu i Miralpeix", 2003.