Sogues, Marc

Una práctica terapéutica como excusa literaria: La purga en la poesía de Francesc Fontanella

eHumanista 39 (2018): 154-167
Autor: Sogues, Marc

L’estètica de la natura morta a les cartes de Francesc Fontanella

Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (2018 [2015-2016]), p. 405-428.
Autor: Sogues, Marc

Poesia civil de la baixa edat moderna

Marc Sogues (coord.), monogràfic de SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 10 (desembre 2017), 126-291.
Autor: Sogues, Marc

Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l’any 1706: una aproximació filològica

SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 10 (desembre 2017), 191-228.
Autor: Sogues, Marc

Poesía catalana digital: la edición crítica electrónica de la obra de Francesc Fontanella

"Studia Aurea", 11 (2017), 31-54.
Autor: Sogues, Marc; Valsalobre, Pep

"Les cartes literàries de Francesc Fontanella"

Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes : Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015 [Recurs electrònic] / a cura de Manuel Pérez Saldanya i Rafael Roca i Ricart, p. 185-198.
Autor: Sogues, Marc

"Noms femenins de la tradició clàssica en la poesia de Francesc Fontanella"

dins Eulàlia Miralles i Jordi Malé eds. "Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporania, II", Barcelona, Edicions de la Univeristat de Barcelona, 2017, p. 15-50.
Autor: Sogues, Marc

Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'edat moderna

Verònica Zaragoza i Marc Sogues (coord.). Dossier del volum LIV - 2013-2014 de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona, p. 254-452.
Autor: Sogues, Marc

Les transformacions a les cartes literàries de Francesc Fontanella

dins V. Orazi, S. Grassi, L. Carol Geronès, S. Sari i I. Turull, eds. "Linguaggi del metareale nella cultura catalana", QuadRi" - Quaderni di RiCOGNIZIONI 3, 2016, p.131-143.
Autor: Sogues, Marc

«La terra que guarda els records...» L’alta Garrotxa com a lloc de memòria a La punyalada de Marià Vayreda.

dins Enric Pujol i Queralt Solé (eds.), "Una memòria compartida. Els llocs de memòria dels catalans del nord i del sud", (2016), 165-182
Autor: Sogues, Marc

L’erotisme a les Cartes a les Senyores dels Àngels i de Jerusalem, de Francesc Fontanella (XVII)

dins "SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna", 3 (juny 2014), 209-238
Autor: Sogues, Marc

De Fontano a Belinda: un desengany cavalleresc i epistolar. Edició crítica de quatre epístoles literàries de Francesc Fontanella (XVII)

Treball de final de carrera dels estudis de Filologia Catalana de la UOC (juny 2012). Dirigit per Eulàlia Miralles. Publicat a l'espai UOCTreballs de la plataforma de literatura catalana de la UOC, lletrA.
Autor: Sogues, Marc