Castaño Trias, Marta

Francesc Fontanella i la melangia amorosa: edició crítica dels poemes d’absència dedicats a Gileta Marta Castaño

Treball final del Màster de Iniciació a la Recerca en Humanitats de la Universitat de Girona
Autor: Castaño Trias, Marta

"El cortesano" de Lluís del Milà , edició a cura de Vicent Escartí València, Diputació de València / Institució Alfons el Magnànim, 464 pp.

dins "Caplletra. Revista internacional de filologia", 53 (tardor 2012), pp. 252.257.
Autor: Castaño Trias, Marta

“Ninguna fou tan amada”: la poesia amorosa de Francesc Fontanella a Gileta

dins Actes del XVII Col·loqui de l'AILLC (València, 7-10 de juliol del 2015), p. 27-39.
Autor: Castaño Trias, Marta

“I així, vivint en ta idea”: la poesia a Gileta de Francesc Fontanella a la llum del neoplatonisme

Catalan Review (2019), 33, (1), 79–99.
Autor: Castaño Trias, Marta

Les giletes de Francesc Fontanella com a model d’una literatura catalana culta

Scripta, 10 (2017), 87-107
Autor: Castaño Trias, Marta

La poesia a Gileta

dins Verònica Zaragoza i Pep Valsalobre (ed.), "Fontanella polièdric: poesia barroca i transmissió", Barcelona / Girona: IEC / lLCC, 2019, p. 181-194.
Autor: Castaño Trias, Marta

Ninguna fou tan amada»: edició crítica i estudi de les giletes de Francesc Fontanella

tesi doctoral dirigida per Pep Valsalobre Palacios, Girona: Universitat de Girona, 2017.
Autor: Castaño Trias, Marta