Castaño Trias, Marta

Francesc Fontanella i la melangia amorosa: edició crítica dels poemes d’absència dedicats a Gileta Marta Castaño

Treball final del Màster de Iniciació a la Recerca en Humanitats de la Universitat de Girona
Autor: Castaño Trias, Marta

"El cortesano" de Lluís del Milà , edició a cura de Vicent Escartí València, Diputació de València / Institució Alfons el Magnànim, 464 pp.

dins "Caplletra. Revista internacional de filologia", 53 (tardor 2012), pp. 252.257.
Autor: Castaño Trias, Marta