Sobre aquesta edició

 

Accediu a l'obra completa de Francesc Fontanella

 

Des d'aquesta pàgina podeu accedir a l'edició crítica electrònica de la poesia completa de Francesc Fontanella. Aquesta edició és un dels resultats dels projecte de recerca "Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1683/1685). Edición crítica" (FFI2012-37140/FILO), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad i realitzat per un equip internacional compost per deu investigadors de vuit universitats diferents. Podeu llegir una descripció detallada del projecte aquí.

 

 

L'edició que presentem estableix els textos partir de la comparació crítica de tots els testimonis disponibles mitjançant el mètode neolachmannià. Totes les composicions han estat puntuades segons la normativa vigent i regularitzades ortogràficament d'acord amb els criteris d'edició de textos clàssics de l'edat moderna establerts per Albert Rossich a Poesia catalana del barroc (Vitel·la 2006: 25-36).

 

A la dreta dels textos es disposen els aparats de variants, comentaris a les variants i notes. Per accedir a la seva informació només cal passar el cursor per damunt dels símbols que els corresponen, que són de color vermell, verd i blau, respectivament. Podeu activar o desactivar la visualització d'aquests símbols mitjançant el menú present a la part superior dreta de la pantalla. Des d'aquesta mateixa ubicació podeu retornar a la llista de composicions de Fontanella i a la dels altres autors de la nostra biblioteca.

 

Al final de cada text, al menú desplegable, es proporcionen algunes dades addicionals que poden resultar d'interès per al lector:

- un resum en prosa on es presenta una interpretació de conjunt del text 

- la descripció mètrica de la composició

- una relació completa dels testimonis que han transmès el text 

- la justificació de l'elecció del testimoni base 

- una llista de les rúbriques que encapçalen cada poema en cada un dels testimonis 

- en cas d'existir, també s'indiquen les edicions anteriors, la bibliografia i els materials audiovisuals que s'han ocupat d'aquell text

 

Al final de cada composició trobareu icones que permeten la seva compartició a les xarxes socials.

 

 

Accediu a l'obra completa de Francesc Fontanella

 

 

 

Per citar aquesta obra: 

Fontanella, Francesc (2017). Obra poètica completa de Francesc Fontanella, edició crítica electrònica, a càrrec de Pep Valsalobre i Marc Sogues (coor.), Albert Rossich, Eulàlia Miralles, Marta Castaño, Anna Garcia Busquets, Verònica Zaragoza i Narcís Figueras. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. http://www.nise.cat/BibliotecaDigital/Autors/FrancescFontanella.aspx

 

Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0  (CC BY 3.0 ES) de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se’n citi el titular dels drets (Universitat de Girona). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.

© D’aquesta edició: Universitat de Girona
Primera edició: setembre 2016

ISBN: 978 84 8458 470 4

a/c: publicacions@udg.edu

 

 

 

 
  • L'equip de Nise que ha participat en l'elaboració d'aquesta edició (d'esquerra a dreta): Verònica Zaragoza, Anna Garcia Busquets, Eulàlia Miralles, Pep Valsalobre, Marta Castaño, Marc Sogues i Albert Rossich.