Sobre aquesta Base de Dades

La base de dades Nise va ser confeccionada, en una primera fase, gràcies al projecte HUM2006-08326/FILO de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (Inventari general de la poesia catalana del barroc en cançoners manuscrits), coordinat per Pep Valsalobre, i basat en una gran aportació de dades facilitades per Albert Rossich.

L’objectiu de la BD Nise és recollir la informació mínima imprescindible per a la fàcil localització de les composicions poètiques disperses en manuscrits per tal d’oferir-la a la comunitat científica i així establir les bases de projectes futurs d’edició de textos poètics i altres investigacions crítiques. En el cas de les obres de Vicent Garcia i Francesc Fontanella s'han inclòs també els testimonis impresos, atès el seu valor ecdòtic.

En la primera fase del projecte (2007-2009) es van recollir les dades pertanyents a textos poètics d’autors del Principat de Catalunya i del Rosselló fins al 1750. En fases posterior es procedirà a recollir les d’autors barrocs del País Valencià i de les Balears.


Es poden fer cerques per autor, primer vers (qualsevol mot o fragment de mot, o conjunt de mots consecutius, sempre que no hi hagi apòstrofs enmig), centre documental, manuscrit i forma mètrica.