Biblioteca Digital

La biblioteca de Nise és un repositori digital de textos que s'estructura en dues parts:

  • a l'apartat "Estudis" trobareu els articles publicats per investigadors de Nise. Els podreu descarregar en format pdf o accedir-hi a través de l'enllaç corresponent.
  • a l'apartat "Autors" trobareu un llistat de tots els escriptors en llengua catalana d'època moderna dels quals podem llegir textos a la xarxa. La major part dels textos disponibles han estat editats pels investigadors de Nise i apareixen publicats dins la nostra web. Aquests textos es presenten en edició crítica, és a dir, acompanyats de les dades filològiques que expliquen com s'ha dut a terme la fixació i edició del text, així com d'un aparat de notes que facilten la comprensió dels textos. En aquells casos en què el text no ha estat editat per Nise però és accessible dins un altre entorn web, es proporciona igualment l'enllaç de la pàgina on es pot llegir.

 

Actualment la biblioteca digital de Nise es troba en fase de desenvolupament. Està prevista la seva finalització durant el segon trimestre de 2017.