Zaragoza, Verònica

Zaragoza, Verònica

(Ondara, 1986). Verònica Zaragoza Gómez és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Girona (2016) i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València (2009). Des del maig de 2010 forma part del grup de recerca de Literatura de l'Edat Moderna de la Universitat de Girona, gràcies a una beca de recerca predoctoral concedida per la mateixa universitat (fins 2014). Amb aquest grup, ha participat en diversos projectes d’investigació finançats pel MICINN.

Al setembre de 2010, va presentar el treball de màster: “«Posà-la per ser humil en la muntanya més alta...»: La literatura femenina a l’edat moderna a Catalunya i a les Illes Balears” i, recentment, ha finalitzat el doctorat amb la tesi doctoral: “«En vers vull desafiar...». La poesia femenina a l'àmbit català (segles XVI-XVIII). Edició crítica”, dirigida pel professor Pep Valsalobre.

Tot i que està interessada en diferents aspectes de la cultura literària dels segles XVI-XVIII, la línia principal de la seva recerca és l’estudi de la literatura femenina de l’edat moderna als territoris de parla catalana i, especialment, la caracterització dels usos poètics. La tesi que ha presentat està centrada fonamentalment en la catalogació i documentació de les autores de poesia a l'àrea lingüística catalana durant els segles XVI-XVIII i l'edició de l'obra, amb independència de la llengua literària. Per fer-ho, s'ha dedicat a rastrejar els arxius i biblioteques més importants del territori, en busca de testimonis de dones creadores, i ha donat a conèixer els resultats de la seva recerca a través de congressos, volums col·lectius i revistes especialitzades. Ha treballat en el projecte de conversió en línia de Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna i actualment també participa del projecte Corpus Textual de la Catalunya del Nord (Institut d'Estudis Catalans). A més, ha dirigit el monogràfic del primer volum de la revista Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture (juny 2013), dedicat a “L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII)”. Ha realitzat una estada predoctoral a l'Instituto de Ciencias Sociales y Humanidadesde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (setembre-desembre 2014).

Ha estat guardonada amb la 'Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner' (Premis Sant Jordi, abril 2016) de l'Institut d'Estudis Catalans, pel projecte "La literatura femenina dels segles XVI-XVIII: catàleg d’autores i obres del domini lingüístic català", en el qual es dedica ara.

Des de 2015, és professora col·laboradora de Literatura Catalana Moderna de la Universitat Oberta de Catalunya, on imparteix l'assignatura de Literatura Catalana Moderna, i durant aquest semestre, el Seminari d'Estudis Literaris.

[actualitzat gener 2017]