Notícies

Articles de maig 2017

31

Billetes y cartas en la poesía de Francesc Fontanella

Marc Sogues, 6 juliol. Segundo Coloquio de Estudios Hispánicos Medievales y del Siglo de Oro (Universidades de Durham y de Northumbria). Durham, 5-6 juliol 2017.

Fitxers relacionats

31

Una práctica terapéutica como excusa literaria: la purga en la poesía de Francesc Fontanella

Marc Sogues. Dilluns 3 de juliol. International Conference On ‘Medicine, Literature and Culture in the Early Modern
Hispanic World,’ University of St Andrews, Scotland, 3-5 July, 2017.

[informació complementària]

31

L'edició crítica electrònica en la filologia catalana: estat de la qüestió i presentació de casos

9 de juny de 2017. Seminari de recerca de l'ILCC.  Sala de l'ILCC (Facultat de Lletres, St. Domènec II, 5è pis). Amb la participació de Joan Ramon Veny-Mesquida (UdL), Sadurní Martí (UdG), Pep Valsalobre (UdG) i Marc Sogues (UdG).


[informació complementària]