Notícies

Articles de maig 2016

25

«Dolça un temps i sempre amada»: un cançoner amorós de Francesc Fontanella.

Marta Castaño Trias, Universitat de Girona. Jornades predoctorals en Humanitats, Universitat de Girona (Facultat de lletres), 1-2 juny 2016.


[informació complementària]

25

Els cicles epistolars en la poesia de Francesc Fontanella.

Marc Sogues Marco, Universitat de Girona. Jornades predoctorals en Humanitats, Universitat de Girona (Facultat de lletres), 1 juny 2016.

[informació complementària]