Notícies

Articles de novembre 2016

27

Un model epistèmic d’Il·lustració

Maria Paredes (Universitat de Barcelona). Seminari de literatura medieval i moderna de la Universitat de Barcelona. Sala de graus, 1a planta de l'Edifici històric de la Facultat de Filologia (Plaça Universitat, Barcelona).

[informació complementària]

22

Viatges i miratges en els models cavallerescos medievals i del Renaixement.

Vicent Martines (UA, RABLB). Convegno Internazionale: «Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull»,  Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Studi Umanistici (Nàpols), Via Porta di Massa, 1, divendres 2 desembre, 9h. 

[informació complementària]

22

Reminiscències lul·lianes al Desitjós o Spill de la vida religiosa (1515)

M. Dolors Esteva (IES Josep Pla). Convegno Internazionale: «Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull»,  Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Studi Umanistici (Nàpols), Via Porta di Massa, 1, divendres 2 desembre, 9h. 

[informació complementària]

10

A primera sang: batalles nupcials en la Catalunya barroca

Anna Garcia (Universitat de Girona). 62nd Annual Anglo-Catalan Society Conference University of Leeds, 11-13 Novembre 2016.

[informació complementària]

10

El desconsol d’Apol·lo des del renaixement fins al barroc. La lectura fontanellana d’un sonet de Garcilaso i l’estètica emocional de la transformació.

Pep Valsalobre (Universitat de Girona). 62nd Annual Anglo-Catalan Society Conference University of Leeds, 11-13 November 2016

[informació complementària]

10

‘I així, vivint en ta idea’: la poesia a Gileta de Francesc Fontanella a la llum del neoplatonisme.

Marta Castaño (Universitat de Girona). 62nd Annual Anglo-Catalan Society Conference University of Leeds, 11-13 Novembre 2016.

[informació complementària]

08

Un model epistèmic d’Il·lustració

Maria Paredes, Seminari de Literatura i Cultura Catalanes, Sala de graus de l'Edifici històric de la Universitat de Barcelona. Dimarts 29 de novembre, 19.30h.