«En lo bullici inquiet»

       

Romanç que escrigué Fontano a sos amics, embarcat en lo Loira camí de ParisEn lo bullici inquiet
dels apacibles cristalls
ab què ens sustenta la barca,
4
bevent sempre, sens menjar;
   des d’aquest grosser llaüt
discordement encordat
que, a bé que el toquen tants músics,
8
no pot sonar sinó mal;
   des d’una arca de Noè
on entremesclats estam
mariners, coixins, maletes,
12
senyors, criats i cavalls;
   d’un petit riu tan colèric
que ja no ens pot suportar,
riu que el pintaven Danubi
16
i a penes és Llobregat,
   envio esta galereta
que, tirant-la riu avall,
la impel·liran mos sospirs
20
fins a vostres arenals.
   Sospirs he dit? he dit bé,
perquè l’ausència pot tant,
que, entre les burles gelades,
24
sospirs arranca abrasats.
   Mes, deixant llàgrimes tristes,
perquè advertits no digau
que, per navegar millor,
28
vull créixer lo riu plorant,
   haveu de saber, amics,
que cisne m’he imaginat
(i sobre el tornar-me negre
32
sols me falta vestir blanc),
puix ha vuit dies que canto
en un riu, i n’hi ha altres tants
que més que roda la barca
36
me roda encara lo cap:
   mirant córrer les muntanyes,
mirant caminar los camps,
tant com altres se maregen,
40
me trobo jo riuejat.
   Açò és lo que passa, amics,
mes no passa, puix apar
que aquesta palustre vida
44
no ens ha de passar jamai;
   no pot passar ma Talia,
i així pens que olvidarà
per esta ribera inculta
48
la bellesa del Parnàs.
   Ja jo deixo d’aplaudir-la
perquè lo doctor Ayats
me provoca a la batalla
52
per desalojar la fam.

Resum

Composició del cicle de Münster. Fontanella hi rememora el viatge que hi va fer (1643-1645) acompanyant el seu germà Josep, que era el representant de les institucions catalanes a les negociacions de pau. El recorregut es dugué a terme a través de França i els Països Baixos aprofitant la navegació fluvial; els tres poemes del conjunt comparteixen el to burlesc i el sentiment d’enyorança, i figura que foren escrits des de rius: aquest, el primer cronològicament (setembre de 1643), navegant pel Loira camí de París; els altres dos («Ja m’aguarda altra ribera» i «Coronats de llarga boga») des del riu Mosa. Al poema-epístola «En lo bullici inquiet», l’autor s’adreça a un grup d’amics i ironitza sobre les incomoditats de l’embarcació.

Mètrica

Romanç.

Testimonis

A f. 163v-164; B5 f. 251-252v; B8 f. 89v; B12 f. 98-98v; C p. 185-186; CC; I2 f. 105v-106; L4 p. 239-240; R p. 279-280; V2 f. 132v-133v.

Rúbriques

A: Romans que escrigué Fontano embarcat en lo lleut camí de París, á sos Amichs
B5: Romans que escrigue Fontano embarcat en lo Lucre cami de París a sos Amichs
B8: Romans que escrigue francisco fontanella a un amic seu des de un riu quant sen ana b [sic] son germa a monster a tractar las paus de Catalunÿa
B12: Romans que escrigue Fontano enbarcat en lo Leure cami de Paris, a sos amichs
C I2: [sense rúbrica]
L4: Romans que escrigue des de un riu a un Amich. en cami de Paris
R: Romans que escrigué Fontano á sos amichs embarcats en lo Leure camí de Paris
V2: Romans que escrigue embarcat en lo [espai en blanc] cami de Paris

Sobre aquesta edició

Basem l’edició en el manuscrit R.