Torna a la pàgina d'Autors

Lluís Guilla


    Manual de doctrina christiana
    Font: Médiathèque de Perpignan. Reproducció digital de l'edició de Perpinyà, Joan Figuerola, 1670