Torna a la pàgina d'Autors

Cristòfol Despuig


    Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
    Font: Edició i traducció a l'espanyol de Juan Antonio González (UNED), a partir de els edicions de Fita, Duran i Tres (eHumanista/IVITRA 1 (2012): 247-445).
    Fitxer: