Torna a la pàgina d'Autors

Narcís Julià


    Medula eloquentiae in quator Rhetoricae partes, seu in breviore limine continetur [Manuscrit]
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital del manuscrit de la Biblioteca de Montserrat, Ms. 350.