Torna a la pàgina d'Autors

Pere Serafí


    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edició digital basada en l'edició de Barcelona, Estampa de Joseph Torner, 1840.
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital de l'edició de Barcelona, La Ilustració Catalana, [1905?].