Torna a la pàgina d'Autors

Arcàngel Puig


    Lloables costums, vida, y pratiques que tenen les majordones dels capellans
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital de l'edició de Barcelona, en casa Llorens Déu, 1639.
    Segona part dels lloables costums de las majordones dels capellans
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital de l'edició de Barcelona, Sebastia de Cormellas Mercader, 1641.