Torna a la pàgina d'Autors

Josep Ullastre


    Exercici del cristiá per encomenarse à Déu, y tenir un rato de oració tots los dias de la semmana, ... ; van anyadits Los Psalms Penitencials, lo Calendari dels mesos del any, la estació del Via-Crucis, la oració de Benet XIII, los actes de Fé, Esperansa y Caritat, las vespres completas y goigs de Nostra Senyora del Roser, etc.
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edició digital basada en l'edició de Puigcerdá, Impr. y Llib.de Joan Diumenge, 1858.