Torna a la pàgina d'Autors

Jeroni Pujades


  Coronica vniuersal del principat de Cathalunya ...
  Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital de l'edició de Barcelona, en casa de Hieronym Margarit, 1609.Localització: Biblioteca de Catalunya. sig. Mar. 185-Fol. Conté fins a la sisena part del primer volum, el capítol CLII.
  Coronica vniversal del Principado de Cathaluña [Manuscrit] : segunda y tercera parte / compuesta por Geronimo de Pujades ..., hecha en el año 1645 y llevado su original en el año 1650 à Paris à la biblioteca del rey christianissimo en donde se halla manuscrita de letra de su autor, de la qual se ha copiado esta en el año 1710, 420 f.
  Font: Biblioteca de Catalunya. Ms. 1554.
  Crónica Universal del Principado de Cataluña
  Font: Google books. Digitalitzat a partir d’un exemplar emmagatzemat a la Biblioteca Pública de Nova York. Conté el primer i el segon volum.
  Crónica Universal del Principado de Cataluña
  Font: Google books. Digitalitzat a partir d’un exemplar emmagatzemat a la Biblioteca Pública de Nova York. Conté els volums tercer i quart.
  Crónica Universal del Principado de Cataluña
  Font: Google books. Digitalitzat a partir d’un exemplar emmagatzemat a la Biblioteca Pública de Nova York. Sisè volum.
  Crónica Universal del Principado de Cataluña
  Font: Google books. Digitalitzat a partir d’un exemplar emmagatzemat a la Biblioteca Pública de Nova York. Setè volum.
  Crónica Universal del Principado de Cataluña
  Font: Google books. Digitalitzat a partir d’un exemplar emmagatzemat a la Biblioteca Pública de Nova York. Vuitè volum.
  Crónica Universal del Principado de Cataluña
  Font: Google books. Digitalitzat a partir d’un exemplar emmagatzemat a la Biblioteca Pública de Nova York. Vuitè volum.