Torna a la pàgina d'Autors

Dídac Cisteller


    Memorial, en defensa de la lengua catalana, para que se predique en ella en Cataluña
    Font: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital de l'edició de Tarragona, en casa Gabriel Roberto, 1636.